นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ผู้สอน

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17501

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.