เรียนรู้...กับครูณรงค์


ผู้สอน
นาย ณรงค์ เพ็ชรเส้ง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนรู้...กับครูณรงค์

รหัสวิชา
1751

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

คำอธิบายวิชา

smiley เพื่อสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนครับ หากคุณครู ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไปท่านใดสนใจก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับ smiley


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books