เรียนรู้...กับครูณรงค์

คำอธิบายชั้นเรียน

smiley เพื่อสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนครับ หากคุณครู ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไปท่านใดสนใจก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับ smiley