เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้เศรษฐกิจ(107424)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สิริรัตน์ แสนยงค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์และถิ่นกำเนิด การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจและกล้วยไม้

Botanical characteristics, varieties and origins, adaptation to environment, propagation, cultivation, maintenance, harvesting, postharvest procedures and marketing of economic ornamental plants and orchids.