ป.1/1000

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กูมีหน้าที่สอนมึงให้เป็นคน