ป.1/1000

คำอธิบายชั้นเรียน

กูมีหน้าที่สอนมึงให้เป็นคน