เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้สอน

นาย พิภาค ประทุมวัลย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1754

สถานศึกษา
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.