homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
person
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้สอน
นาย พิภาค ประทุมวัลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1754

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)