คณิตศาสตร์น่าคิด ลองซั๊กนิดจะสนุก ^^

นายพิทักษ์พงศ์ วิริยะกาญจนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

เราจะพาทุกคน สนุกไปกับ คณิตศาสตร์