homeคณิตศาสตร์ ม.4
personperson_add
คณิตศาสตร์ ม.4

ผู้สอน
person
นาย ภูเขา สรประเสริฐ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1757

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1. เซต
  2. ตรรกศาสตร์และการอ้างเหตุผล
  3. จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)