คณิตศาสตร์ ม.4


ผู้สอน
นาย ภูเขา สรประเสริฐ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ม.4

รหัสวิชา
1757

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1. เซต
  2. ตรรกศาสตร์และการอ้างเหตุผล
  3. จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books