homeคณิตศาสตร์ ม.4
person
คณิตศาสตร์ ม.4

ผู้สอน
นาย ภูเขา สรประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1757

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1. เซต
  2. ตรรกศาสตร์และการอ้างเหตุผล
  3. จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)