เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบวกเลข ป.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กัตติกา คัทวี

โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา

นักเรียนสามารถเรียนรู้การบวกเลขอย่างง่าย สามารถบวกเลขได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทดได้อย่างง่าย