การบวกเลข ป.2

กัตติกา คัทวี

โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเรียนรู้การบวกเลขอย่างง่าย สามารถบวกเลขได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทดได้อย่างง่าย