เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนภาษาคุณครูพีรดา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน