ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้สอน

ปิยนุช วิมลภักดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17599

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านถ่อน

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.