ครูอัอ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี่สอนเกี่ยวกับวิชา คณิตศาสตร์