ผู้สอน
มนต์ศิริณัชช์ ครอบบัวบาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17612

สถานศึกษา

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1