ผู้สอน
นพาภรณ์ ปิ่นใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยสนุก ป.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17616

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

เป็นเนื้อหาที่ฝึกการเขียนศัพท์ภาษาไทยให้ถูกต้อง