เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นภาษาไทยเด็ก ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภรณ์ทิพย์ ดีแสง

โรงเรียนบ้านนาล้อม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1