เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียน English is fun กับครูสุธารัตน์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุธารัตน์ ระวินู

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ห้องเรียนที่เน้นสอนการฝัึกทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการ อ่านภาษาอังกฤษเพื่อหาใจความสำคัญ และทักษะการฟังภาษาอังกฤษรวมถึง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่พบในชีวิตประจำวัน