ผู้สอน
นางรจิตา ศรศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17630

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้มาตราตัวสะกดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3