ผู้สอน
นางสาว อรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิชาคอมพิวเตอร์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1764

สถานศึกษา

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิชาคอมพิวเตอร์)