นักธรรมชั้นโท

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระภักดี สอนแก้ว

โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา

สอนนักธรรม