นักธรรมชั้นโท

พระภักดี สอนแก้ว

โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนนักธรรม