วิชาภาษาไทย @ ttw
ผู้สอน

ชาริณี มณีฉาย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทย @ ttw

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17707

สถานศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่จะสอนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ทั้งหมด ทั้งในเรื่องของหลักภาษา และเรื่องวรรณคดี

สำหรับนักเรียนชัั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มาตราตัวสะกด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.