เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ป.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษจะมีเนื้อหาการสอนในเรื่อง Active verb (คำกริยาแสดงอาการ) ซึ่งเป็นคำศัพท์ในระดับชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 ที่ควรทราบและเข้าใจสามารถนำไปใช้และสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน