วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
ผู้สอน

นางสุวลี ทองชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17713

สถานศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษาปีท่ี1 สอนเรื่องการบวก การลบ โจททย์ปัญหาการบวก การลบ. เรื่อง เวลา

รูปทรงเรขาคณิต. ระหัสวิชาค.11101 สามารถใช้สอนนักเรียนในชั้นชั้นป1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.