ผู้สอน
duangporn darakai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

science 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17777

สถานศึกษา

โรงเรียนตันติวัตร


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาในการเรียนการสอนการพัฒนา e-learning เพื่อเป็นสื่อเสริมและสื่อเดิม ให้ผู้เรียนสนใจเข้าเรียน