ป.4
ผู้สอน

duangporn darakai

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17778

สถานศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาในการเรียนการสอนการพัฒนา e-learning เพื่อเป็นสื่อเสริมและสื่อเดิม ให้ผู้เรียนสนใจเข้าเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.