homeท 32102 ม. 3/2
personperson_add
ท 32102 ม. 3/2

ผู้สอน
นายณัตพงษ์ พรหมดาน ณัตพงษ์ พรหมดาน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ท 32102 ม. 3/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1781

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยวรรณคดีวิจักษณ์มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ต้องการให้นักเรียนศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)