ท 32102 ม. 3/4


ผู้สอน
นายณัตพงษ์ พรหมดาน ณัตพงษ์ พรหมดาน
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท 32102 ม. 3/4

รหัสวิชา
1782

สถานศึกษา
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

คำอธิบายวิชา

เสริมสร้างศักยภาพทางวรรณคดี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books