ความรู้ทางการแพทย์สำหรับพยาบาล


ผู้สอน
นพ. พรประสิทธิ จันทระ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้ทางการแพทย์สำหรับพยาบาล

รหัสวิชา
1786

สถานศึกษา
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

คำอธิบายวิชา

ความรู้ทางการแพทย์ ในกลุ่มประชากรโรคที่สำคัญ สำหรับวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะพยาบาล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books