การว่าวอย่างถูกวิธี(18+)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วันๆมีแต่ว่าวๆๆๆๆๆๆๆ