การว่าวอย่างถูกวิธี(18+)

คำอธิบายชั้นเรียน

วันๆมีแต่ว่าวๆๆๆๆๆๆๆ