ผู้สอน
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ง23202 การโปรแกรมเบื้องต้น ม.3/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17932

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


คำอธิบายชั้นเรียน

ง23202 การโปรแกรมเบื้องต้น