ผู้สอน
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ม.4/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17942

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


คำอธิบายชั้นเรียน

ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2