การจัดการตลาด
ผู้สอน

ทวีพร นาคา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการตลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17959

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คำอธิบายชั้นเรียน

นำทฤษฎีในการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.