เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 

หน่วยที่  2 เรื่อง  การใช้เครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยที่ 3 เรื่อง  การใช้งานเลเยอร์

หน่วยที่ 4 เรื่อง  เทคนิคการย่อหรือขยาย ย้ายตำแหน่ง หมุน หรือตัดภาพ

หน่วยที่  5 เรื่อง การสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์

หน่วยที่  6 เรื่อง การตกแต่งภาพ