homeหลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก
personperson_add
หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก

ผู้สอน
นางสาว อริศรา สะสม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1797

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 

หน่วยที่  2 เรื่อง  การใช้เครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยที่ 3 เรื่อง  การใช้งานเลเยอร์

หน่วยที่ 4 เรื่อง  เทคนิคการย่อหรือขยาย ย้ายตำแหน่ง หมุน หรือตัดภาพ

หน่วยที่  5 เรื่อง การสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์

หน่วยที่  6 เรื่อง การตกแต่งภาพ

 

          

                 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)