หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก


ผู้สอน
นางสาว อริศรา สะสม
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัสวิชา
1797

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

รายวิชา หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 

หน่วยที่  2 เรื่อง  การใช้เครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยที่ 3 เรื่อง  การใช้งานเลเยอร์

หน่วยที่ 4 เรื่อง  เทคนิคการย่อหรือขยาย ย้ายตำแหน่ง หมุน หรือตัดภาพ

หน่วยที่  5 เรื่อง การสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์

หน่วยที่  6 เรื่อง การตกแต่งภาพ

 

          

                 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books