ภาษาไทย ป.2
ผู้สอน

กิตติญา ขวัญรักศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ป.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17995

สถานศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสาร ในชีวิตประจำวันของคนไทย จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.