คอมพิวเตอร์ ม.2
ผู้สอน

ดาวี ตันเวียง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18024

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.