การรอนด้วย 3 และ 9

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อนำความรู้ การรอนด้วย 3 และ 9 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับ จำนวนที่สามารถใช้รูปแบบเดียวกับการรอนด้วย 3 และ 9 ได้