การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
ผู้สอน

อุลัมภีร์ แก้วพัตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18063

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงานส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้องและจัดรูปแบบข้อมูลการสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ขันในการคำนวณ เพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแก้ข้อมูลการจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน จัดทำรายงานทางการเงินการออกรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.