เรียนเดียวก็จบไปเองนะจ๊ะเด็ก

คำอธิบายชั้นเรียน

ทำดีทำต่อไป