เรียนเดียวก็จบไปเองนะจ๊ะเด็ก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทำดีทำต่อไป