การเขียนผังงาน ( Flowchart )
ผู้สอน

กนกพร สิงห์โต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนผังงาน ( Flowchart )

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18069

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง การเขียนผังงาน วิชา คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เวลา 2 ชั่วโมง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.