เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ง32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2/2558 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูวันดี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนค่ะ