5/1

ผู้สอน
Kru Rung Sunny
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
5/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
181

สถานศึกษา
NPS

คำอธิบายวิชา

Reading - Writing


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)