เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รูปเรขาคณิตสามมิติ ประถมศึกษาปีที่5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รูปเรขาคณิตสามมิติ

1.ทรงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งห่างจากจุดศูนย์กลางภายในเท่ากันตลอดหรือมีจุดทุกจุดบนผิวโค้งเรียบ อยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะเท่ากัน เช่น ลูกปิงปอง ลูกแก้ว ลูกบอล ลูกเทนนิส

2.ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่ผิวตรงข้ามเท่ากันทุกประการ เช่น กล่องชอล์ก กล่องไม้ขีดไฟ กล่องดินสอ

3.ลูกบาศก์ เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เช่น ลูกเต๋า

4.ทรงกระบอก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่มีขนาดเท่ากันทุกประการ และอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีผิวโค้งเรียบ เมื่อตัดทรงกระบอกตามแนวความสูงจะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น กระบอกไม้ไผ่ หลอดไฟนีออน กระบอกน้ำ แก้วน้ำ

5.กรวย เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม และมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน มีผิวโค้งเรียบ เช่น หมวกรูปกรวย โคนไอศกรีม กรวยจราจร กรวยกรอกน้ำ

6.ปริซึม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากผิวเรียบทุกด้าน การเรียกชื่อปริซึม จะเรียกตามหน้าตัดของปริซึม เช่น ปริซึมสามเหลี่ยม ปริซึมสี่เหลี่ยม ปริซึมห้าเหลี่ยม

7.พีระมิด เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม การเรียกชื่อพีระมิดจะเรียกตามฐานของพีระมิด เช่น พีระมิดฐานสามเหลี่ยม พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม พีระมิดฐานหกเหลี่ยม