homeEnglish Club
personperson_add
English Club

ผู้สอน
นางสาว มัสวิน ดอเล๊าะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
English Club

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1811

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่สะอาด น่าเรียน บรรยากาศดี ใช้สำหรับสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)