English Club


ผู้สอน
นางสาว มัสวิน ดอเล๊าะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
English Club

รหัสวิชา
1811

สถานศึกษา
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนที่สะอาด น่าเรียน บรรยากาศดี ใช้สำหรับสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books