homeEnglish Club
person
English Club

ผู้สอน
นางสาว มัสวิน ดอเล๊าะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
English Club

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1811

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนที่สะอาด น่าเรียน บรรยากาศดี ใช้สำหรับสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)