ผู้สอน
กนกกาญจน์ จันทร์สำเร็จ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สมการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18112

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สมการ