กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

ชลกานต์ มีทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18113

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อโพง

คำอธิบายชั้นเรียน

1. หาผลบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 ได้

2. หาผลบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ได้

3. หาผลบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และตรวจสอบคำตอบได้

4. อธิบายการหาผลบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 100 ที่ไม่ทดได้

5. อธิบายการหาผลบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 100 ที่ทดได้

6. อธิบายการหาผลบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ได้

7. อธิบายการหาผลบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 ได้

8. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารได้

9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

10.สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.