homeSci m.5 ฟิสิกส์พื้นฐาน (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)
personperson_add
Sci m.5 ฟิสิกส์พื้นฐาน (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)

ผู้สอน
นาย สุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Sci m.5 ฟิสิกส์พื้นฐาน (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1813

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์  ม.5 ฟิสิกส์พื้นฐาน (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)