homeSci m.5 ฟิสิกส์พื้นฐาน (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)
person
Sci m.5 ฟิสิกส์พื้นฐาน (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)

ผู้สอน
นาย สุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Sci m.5 ฟิสิกส์พื้นฐาน (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1813

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์  ม.5 ฟิสิกส์พื้นฐาน (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)