ห้องเรียนครูนุช ICTม.4
ผู้สอน

ครู อรนุช สุวรรณรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนครูนุช ICTม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18170

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียน ICT ภาคเรียนที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.