บทที่ 11 และ 12

คำอธิบายชั้นเรียน

บทที่ 11 กฏหมายต่อต้านสแปมเมล์

บทที่ 12 กฏหมายความผิดรับของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต