อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้สอน

กานต์สินี ศรีสุขใส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18184

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดควนสระบัว

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในรายวิชาคอมพิวเตอร์มากขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.