เรื่องวันวิสาขบูชา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นบทเรียนเรื่องวันวิสาขบูชา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑