homeเรื่องวันวิสาขบูชา
person
เรื่องวันวิสาขบูชา

ผู้สอน
นาย ธนากร คงช่วย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรื่องวันวิสาขบูชา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1820

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นบทเรียนเรื่องวันวิสาขบูชา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)