homeเรื่องวันวิสาขบูชา
personperson_add
เรื่องวันวิสาขบูชา

ผู้สอน
นาย ธนากร คงช่วย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เรื่องวันวิสาขบูชา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1820

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นบทเรียนเรื่องวันวิสาขบูชา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)