ผู้สอน
นางสาวจันจิรา นาคากูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18210

สถานศึกษา

NSTRU


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ