มัธยมศึกษาปีที่ 3

กานต์ทิวา สาแก้ว

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3